Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Praktiske informationer og sikkerhedsforhold

Ferie og fridage

Ferie og fridage skal registreres via nemBarn - det er vigtigt at tidsfrister overholdes

Forsikring og sikkerhed

Jeres barn er ikke dækket af børnehaven – I skal derfor tegne en privat ulykkesforsikring.

Forældrebestyrelse og forældreråd

Se her

Færdsel til og fra stadepladser

Via nemBarn informerer vi om aktuelle færdselsregler for hver stadeplads

Fødselsdage

Vi fejrer gerne Jeres barns fødselsdag og I må meget gerne medbringe noget hjemmefra til at dele ud. Børnehavens Politik for maddannelse skal dog respekteres.

Vælger I at invitere hjem privat udenfor børnehavens åbningstid, henstiller vi til at I ikke deler invitationer ud i børnehaven, da vi ikke vil fremme at nogen inviteres og andre ikke. Vil I holde Jeres barns fødselsdag i hjemmet i børnehavens åbningstid, skal i selv bekoste transporten

Børnehaven giver ikke gave til fødselsdagsbarnet

Stamkort

Stamkort udfyldes via nemBarn og skal løbende ajourføres så det passer med Jeres barns data. Særlige kosthensyn kan noteres her, og ligeledes er det vigtigt at I angiver eventuelle allergier.

 Legetøj + cyjkel + kælk/slæde

Privat legetøj må ikke medbringes i Nørreskovens Naturbørnehave. Sovebamser må medbringes hver dag.

Når der er sne må Jeres barn gerne medbringe en kælk/slæde (uden meder af metal). Husk navn på kælken

Ligeledes kan Jeres barn medbringe sin egen cykel de dage vi er i Stevning Børnehus - Husk cykelhjelm!

Lukkedage og ferie

I kan læse om de kommunale lukkedage på sonderborgkommune.dk – lukkedagene skal ses som en generel lukning og pasning kan kun finde sted hvis ikke I har andre muligheder. Lukkedagene bliver varslet via nemBarn og har I behov for pasning skal det oplyses senest 6 uger inden. Spørg efter blanket ved personalet.

Op til ferier bedes angive Jeres pasningsbehov via nemBarn– dette er nødvendigt af hensyn til personalets ferieafvikling og personalenormering i ferieperioder.

Vi kan ikke garantere at der er kendt personale på arbejde på lukkedage. Pasning på lukkedage foregår i Børnebyen Havnbjerg

Der er sampasning med Stevning Børnehus i andre ferieperioder

 Medicin

Personalet ordinerer kun receptpligtig medicin der gives for kroniske sygdomme. Medicin gives efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. Medicin skal altid være i original emballage påført navn, cpr-nummer og dato. Dosering skal tydeligt fremgå. Medicin, creme eller spray må ikke opbevares i garderoben, men skal afleveres til personalet. Så vidt muligt skal medicin gives i hjemmet hvis muligt. Medicin ordineres kun efter forudgående aftale.

 Morgenmad

Jeres barn må gerne medbringe morgenmad hjemmefra eller have lidt ekstra i madpakken til de tidlige formiddagstimer. Hvis morgenmaden kræver mælk, skal dette medbringes hjemmefra.'

Oprydning - efter leg og i garderoben

Ved afhentning skal forældre hjælpe deres barn med oprydning - det er ikke personalets ansvar at der bliver ryddet op

Garderoben skal ryddes op hver dag så den er ryddelig og gulvet frit, af hensyn til rengøring

Politikker

Alle politikker er tilgængelige her på siden og via "Faste informationer fra Børnehaven" på nemBarn

Rygning

Jævnfør Sønderborg Kommunes rygepolitik, må der ikke ryges i Nørreskovens Naturbørnehave ved aflevering, afhentning eller til arrangementer. Al rygning skal foregå uden for stadepladsen samt ude af syne for børnene. Dette gælder også e-cigaretter etc.

 Sikkerhed i garderoben

Garderoben må ikke indeholde:

  • Plastikposer
  • Medicin
  • Creme/spray/pomader

Sikkerhed/forhold ved aflevering og afhentning

Ved aflevering om morgenen skal Jeres barn registreres i en protokol - vær derfor opmærksom på at have sagt godmorgen til mindst en voksen, så vi ved at Jeres barn er mødt.

Hvis andre end forældremyndighedsindehaverne skal hente Jeres barn skal vi vide besked. I kan give mundtligt besked, ringe eller sende en SMS. Permanente afhentningstilladelser kan angives på kartotekskortet via nemBarn. Jeres barn må ikke færdes alene på P-pladsen/vejen

Solcreme og solvaner

Dit barn skal smøres med solcreme hjemmefra. Vi gensmører ved behov. Vores solcreme er parfume og parabenefri

Børnehaven har solcreme så det skal kun medbringes hjemmefra hvis dit barn skal bruge et særligt mærke eller faktor. Det skal afleveres til personalet og mærkes med navn

I sommermånederne søger vi skygge når det er muligt.

Dit barn må gerne medbringe en langarmet tynd bomuldsbluse etc. til at skærme kroppen for sol. En bøllehat/solskygge/cap er også vigtig at medbringe i sommermånederne

Sove til middag

Vi putter sovebørnene ca. 11:30. De sover til de vågner jf. Sønderborg Kommunes retningslinjer.

Jeres barn må gerne medbringe et sovedyr og en sut. I skal selv medbringe sovepose eller dyne/pude, som i også selv vasker. Vi sørger for en madras. 

Hvis det ikke er muligt at sove informerer vi jer pr. SMS tidligst muligt – sådan en situation kan opstå hvis det tordner eller der er meget koldt.

  • Ved akut pasning i Stevning Børnehus sørger børnehaven for et tæppe etc.
  • Ved planlagte perioder/feriedage i Stevning Børnehus skal dit barn selv medbringe dyne/sovepose/pude

Sikkerhed ved stadepladsen og på ture

Når vi færdes ude medvirker personalet til konstant opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau. Vi medbringer altid mobiltelefon.

Ved færdsel udenfor stadepladsen gælder børnehavens trafikpolitik.

I hver vogn er der opsat en sikkerhedsinstruks i tilfælde af en ulykke. Instruksen forklarer bl.a. hvorledes der rekvireres udrykningskøretøjer til hver stadeplads - når vi skifter stadeplads bedes I derfor orientere jer om den aktuelle sikkerhedsinstruks

I hver vogn er der også opsat brandmateriel. I tilfælde af brand bør I altid søge væk fra brand der er opstået tæt på gasflasker. Gasflaskerne hænger på bagenden af hver vogn og er markeret med et gult skilt.

Jeres barn må ikke bære hals, finger eller øresmykker. Ligeledes må der ikke være snore i tøjet idet disse udgør en kvælningsrisiko.

Sygdom

Syge eller sløje børn skal ikke i børnehave, da de smitter de andre børn og personalet. Hvis Jeres barn bliver sløj i løbet af dagen kontakter vi Jer. Jeres barn må komme i institutionen når det kan deltage i almindelige aktiviteter uden særlig pasning – se "Faste informationer fra børnehaven" på nemBarn for info om sygdom.

Er vi ramt af smitsomme sygdomme i børnehaven vil det blive meddelt via nemBarn, så hvis dit barn får en smitsom sygdom skal vi have besked.

Alt sygdom skal registreres via nemBarn – også enkelte sygedage, da jeres barns sygedage indgår i trivselsvurderingen som foretages 2 gange årligt. Send også gerne en SMS med besked.

Vejrforhold der umuliggør adgang til skoven

Hvis adgang til skoven er umulig eller vejrforholdene ikke er sikre for børnenes ophold i skoven, tilbydes pasning i Stevning Børnehus, hvor personalet fra Nørreskovens Naturbørnehave vil være til stede hele dagen. I tilfælde af at vi ikke kan komme i skoven meddeles dette via SMS senest kl. 18:00 dagen inden - typisk ved varsling om voldsomt vejr

Der kan opstå en akut situation hvorved der sendes en SMS tidligst muligt (f.eks. hvis vejen er spærret, indbrud etc.)

Ved op hold i Stevning Børnehus gælder vores egne åbningstider

Åbningstider

Mandag - torsdag 06:00 - 16:45

Fredag 06:00 - 16:10

Åbningstider skal overholdes således at personalet kan aflåse vognene til lukketid -  hvis du skal bruge tid på garderoben mv. skal du komme så tidligt at det er afsluttet 16:45/16:10

Ved for sent hentet barn følger vi kommunens retningslinjer