Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Forventninger til forældresamarbejde

Ved opstart

Vi forventer at du orienterer dig på hjemmeisden under "Ny i børnehaven" og løbende ajourfører dig med "Faste informationer fra børnehaven" via nemBarn

Det er særligt vigtigt at menuerne "Det skal dit barn medbringe dagligt" og "Praktiske informationer og sikkerhedsforhold" læses grundigt.

Kartotekskort skal udfyldes via nemBarn og løbende ajourføres

Åbningstider

Vi forventer at børnehavens åbningstider overholdes. Det betyder at du skal have afhentet dit barn inden lukketid - der er således ikke nok at ankomme inden lukketid, du må påberegne tid til oprydning, ordne garderobe mv.

I særlige tilfælde f.eks. kødannelser på vejen, bilnedbrud etc. kan for sen afhentning forsvares - du bedes ringe og meddele din forventede ankomst.

Almindelig forsinkelse eller forglemmelse er ikke acceptabel

Det daglige samarbejde

Vi forventer at få relevant information med betydning for dit barns trivsel f.eks. skilsmisse, sygdom i familien eller dødsfald

Vi vil gerne være i løbende dialog om dit barns udvikling, trivsel, læring og dannelse. Vi vægter at Nørreskovens Naturbørnehave er et dannelsesfællesskab hvor der kontinuerigt er et samarbejde mellem hjem og børnehave om at skabe livsglade, robuste og skoleparate børn

Fravær i form af sygdom/ferie/fridage skal registreres via nemBarn. Sygdom registreres på sygedagen. Fridage/ferie registreres så snart de er planlagt. 

Forældresamtaler og trivselsvurderinger

Vi forventer at alle forældre deltager til forældresamtaler, både de ordinære og dem på baggrund af trivselsvurderinger. Vi forventer at alle besvarer tilsendte skemaer rettidigt - altid senest 7 dage inden samtalen af hensyn til personalets forberedelse. 

Arrangemeter og traditioner

Vi opfordrer alle forældre til aktivt at tage del af deres barns hverdag hvilket betyder detagelse i forældremøder, traditioner, arrangementer samt valg til forældreråd

Oprydning

Vi forventer at du sammen med dit barn rydder op i legetøj og garderobe, inden turen går hjemad. Det er en fin idé at involvere dit barn i oprydningen

Garderoben og udstyr

Vi forventer at dit barns udstyr og garderobe følger anbefalingerne under "Det skal dit barn medbringe dagligt" - hvis dit barn mangler udstyr er vi nødt til at ringe og få det bragt eller du må afhente dit barn. 

Tidsfrister - via nemBarn og udleverede sedler

Det er vigtigt at sedler afleveres, og tilmeldinger via nemBarn sker rettidigt - efter fristen kan vi ikke garantere for pasning eller deltagelse

nemBarn

Det er vigtigt at du løbende ajourfører dig med info fra nemBarn

Nørreskovens Naturbørnehave har følgende politik for nemBarn

Nembarn politik fra Nørreskovens Naturbørnehave

  • Informationer vedr. kommende uge, er som udgangspunkt tilgængelig senest fredag kl. 18:00.
  • Informationer tilføjes løbende som de tilgår - hvis informationer vedrører perioden inden kommende fredag, udsendes en SMS med information
  • Al information, undtaget situationer som kræver underskrift, kommer via Nembarn. Informationer anses som givet, når de er tilgængeliggjort via Nembarn - herefter er det forældres ansvar at logge på og informere sig.
  • Tidsfrister som nævnes i opslag mv. skal overholdes af hensyn til planlægning og ferievarsling for personalet 
  • Hvis underskrift kræves udleveres blanketter altid i papirform - printer er derfor ikke nødvendig.
  • Opslaget "Faste informationer fra børnehaven" er en opsummering af permanente informationer som altid er tilgængelige for forældre - læreplan, årsplan etc. - Søg efter info her inden du spørger personalet.

Vi forventer at du læser alle informationer, i det de er vigtige og relevante for dit barns trivsel.