Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Tips til en god opstart

At sige farvel om morgenen

Det kan være svært at tage afsked om morgenen, både for børn og forældre. Vi vil derfor komme med 6 konkrete tips til en god aflevering:

 • Gå "foran" dit barn, hvilket betyder at du fortæller om hvad der skal ske, og bestemmer hvad der skal ske. 
 • Det betyder også at du minimerer dit barns valg, da en svær situation kompliceres yderligere hvis dit barn skal træffe  en masse valg og stå på mål for valgenes konsekvenser
 • Fortæl at du skal afsted - og tag så afsted uden at tøve eller lade dit barns reaktioner påvirke dit valg
 • Minimer afskedsrutiner - det er ikke til dit barns bedste at indføre mange ritualer hvor din tydelighed forsvinder og ansvaret for situationen ender på dit barn
 • Husk også at se dit barn som en del af en gruppe. Undgå at indføre afskedsritualer som er til gene for andre børn f.eks. at dytte med bilens horn
 • Aflever evt dit barn ved en aktivitet og sig blot "farvel" eller "ses" - Vores erfaring er at børn ikke efterspørger eller har behov for en egentlig vinke/afskedssituation, men lettere klarer overgangen ved at komme med i leg eller en aktivitet

Det kan virke lidt hård og firkantet som vi stiller det op, men børn trives bedst med tydelighed og forudsigelighed, hvilket ovenstående giver dit barn ved afsked.

Vi kan som voksne tilbyde at hjælpe med at vinke derfra hvor vi er igang med en gruppe børn, men vi kan ikke forlade børnene for at vinke med ét barn. Skal du have vores hjælp må dit barn derfor vinke fra der hvor personalet er igang

At skulle hjem igen

Ligesom ved aflevering, profiterer alle børn af en fast rytme ved afhentning. Det forventes at:

 • Dit barn rydder op efter leg
 • Garderoben opryddes så gulvet er frit - husk vasketøj og tjek om det nødvendige udstyr er der til næste dag

Vi anbefaler at:

 • Undgå at spørge om dit barn vil med hjem - at skulle hjem fra børnehave er en voksenbeslutning og ikke et barns beslutning
 • Undgå at stille belønning i udsigt for at tage med hjem - det er en normal opdragelsesværdi at honorere kravet om oprydning, og lytte til mor og far, uden at det skal afstedkomme en belønning
 • Undgå at give valgmuligheder. Hvis krav stilles som forslag/eller spørgsmål mister du din tydelighed og dit barn bliver usikkert
 • Undgå at forhandle med dit barn

Efter en god dag i børnehave er dit barn "fyldt op" - derfor kan overgangen fra børnehave til hjem godt være svær. Din tydelighed er derfor vigtig for at dit barn kan rumme situationen.

Den første uge

Det er vores erfaring at en god og tryg start i Nørreskovens Naturbørnehave betyder meget for Jeres barns videre trivsel. Vi anbefaler derfor at I indkører Jeres barn den første uge således:

 • DAG 1: 1-3 timer sammen med mor/far om formiddagen - medbring madpakke så Jeres barn kan spise sammen med de andre børn
 • DAG 2+3: 1-3 timer alene
 • DAG 4: 5-6 timer hvor Jeres barn evt. prøver at sove hvis der er behov for det
 • DAg 5: Jeres barn har en almindelig børnehavedag