Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Praktiske informationer

Nembarn

- kartotekskort skal udfyldes på nembarn. Husk at ajourføre det jævnligt, så oplysningerne vedrørende telefonnummer, mailadresse osv. er korrekte.

- barnet skal tjekkes ind og ud via nemtjekind. Dette gøres på computeren, der står i køkkenet. Det er jeres eget ansvar at gøre det, når I afleverer og henter jeres barn. Husk også at hilse på en personale, når I afleverer og henter, så vi ved, om barnet er i børnehaven.

-  hvis andre end forældrene henter jeres barn, så skal I registrere det på nemtjekind. Permanente afhentningstilladelser kan noteres på kartotekskortet.

- hvis jeres barn holder en fridag/ferie skal det registreres på nembarn.

- hvis jeres barn er sygt skal det registreres på nembarn. I bør notere, hvad barnet fejler, så personalet kan orientere om smitsomme sygedomme eller andet på nembarn.