Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Pædagogiske indsatsområder

Klik i menuen til venstre hvor du kan læse mere om vores indsats i forhold til:

  • Trivsel
  • Sprogtilegnelse
  • Skoleparathed
  • Sociale kompetencer
  • Motorik
  • Kognitiv udvikling

Du kan også læse hvordan du derhjemme kan hjælpe dit barn med at udvikle sig.

Nedenfor har vi samlet lidt inspirationsmatriale til hvordan du kan understøtte dit barn læring,trivsel, dannelse og legeudvikling:

  •