Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Info om børnehaven

Om os....

Nørreskovens Naturbørnehave er en kommunal børnehave for de 3-6 årige. Børnehaven er en afdeling der ledelsesmæssigt hører under Stevning Børnehus i dagtilbudsområde Als Nord

Børnehaven blev etableret i 2006 i 3 skurvogne med 4 forskellige stadepladser. I 2017 fik børnehaven nye vogne med en mere optimal indretning og flere faciliteter.

Vi åbner 06:00 - og lukker 16:45 (fredag 16:10) - vi har udvidet åbningstid ift. andre omkringliggende børnehaver

Betalingen er den samme, som i de øvrige børnehaver i Sønderborg Kommune, og børnehaven skal i øvrigt leve op til samme lovgivning, krav og regler som øvrige børnehaver. 

Nørreskovens Naturbørnehave er en mobil børnehave – det vil sige at vi opholder os 2 til 3 måneder på samme stadeplads, hvorefter vi flytter. Det er en turnus mellem 4 pladser. Der er fastlagt 3 stadepladser i Nørreskoven samt en ved Sjellerup Skov

Forhold

Fysisk består Nørreskovens Naturbørnehave af tre skurvogne:

  • Aktivitetsvognen er der grupperum, garderobe og børnetoilet/urinal. Her er der mulighed for at tegne, lave puslespil mv.
  • I Legevognen er der grupperum, garderobe og 2 børnetoiletter. Her er der mulighed for at bygge med Lego, lege med dukker og biler eller læse en bog mv.
  • Køkkenvognen er der køkken, toilet, samt personaletoilet. Køkkenet er rummelig med plads til 10-12 børn

Vognene er indrettet med gulvvarme samt LED belysning. 

Afstande

Alle 4 stadepladser er max 7 minutters kørsel fra Nordborgvej.

Personale og børnetal

Vi er 5 fastansatte og børnetallet varierer mellem 22-27 børn. 

Grupper

Vi er ikke stueopdelte men inddeler børnene i grupper efter behov. 

Pædagogik

Vi vægter en mere uformel hverdag hvor børnene oplever nærværende og autentiske voksne. Læs mere i vores pædagogiske læreplan

Er du interesseret i at besøge os eller få mere information så kontakt os endeligt

Optagelse

Optagelse sker via borger.dk

Optagelse kan ske via digital booking, allerede fra fødslen

Inqueries regarding admission/available space to Nørreskovens Naturbørnehave, please contact:

Pladsanvisningen Sønderborg Local Council