Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Læreplan og årsplan for Stevning Børnehus

Læreplanens temaer og mål udmøntes i en årsplan - en overordnet struktur for året.

Årsplanen definere bl.a.

  • Arrangementer og traditioner
  • Aktiviteter og projekter
 

Formål

Børnehusets mål er at give børnene en tryg og udfordrende hverdag, hvor der lægges vægt på tætte relationer mellem det enkelte barn og de voksne og børnene imellem.

Den anerkendende kommunikation, hvor personalet er gode rollemodeller for børnene, danner således fundamentet.

I dette miljø vil børnene trives og igennem legen udforske verden og lære en masse og få mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.

Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, - med børnene som medskabere. Læring sker både gennem spontane oplevelser og leg samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer.

Dialogen mellem forældre og personale i form af den daglige kontakt, årlige forældresamtaler samt forældrearrangementer er et vigtigt og nødvendigt bindeled i barnets liv.

Kendetegn

Vi ønsker at vi i hverdagen kendetegnes ved:

  • Fokus på et struktureret og kvalificeret sprogarbejde
  • Fokus på arbejdet med børnenes sociale kompetencer gennem "Fri for mobberi"
  • Fokus på børnenes kendskab til digitale medier
  • Fokus på børnenes motoriske udvikling