Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Motorik

God motorik giver glade børn med større selvværd. 

Sammen arbejder vi for at motorik i høj grad er en naturlig og integreret del af den pædagogiske hverdag i område Als Nord, med mulighed for særlige træningsforløb for børn med sansemotoriske udfordringer. 

I Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave har 2 pædagoger i 2014/15 fået en motorikvejlederuddannelse ved Vends Motorik – og Naturskole v/ Anne og Mads Brodersen.

Børn er skabt til at bevæge sig. Bevægelse og leg er barnets redskab til at indtage og sanse verden. Det er også grundlaget for barnets udvikling, kropsbevidsthed og trivsel. Sansning og oplevelse af egen krop, samt måden hvorpå barnet er til stede i verden, er afgørende for, hvordan barnet har det med sig selv. Bevægelse og sansning hænger sammen, jo mere vi bruger kroppen og sanserne, jo flere signaler bliver der sendt til hjernen, som den bearbejder og sender tilbage til kroppen.

Motorikvejlederen tester bl.a. barnets 3 primære sanser: Labyrintsansen (vestibulærsansen) sidder i øret og knytter sig til balancen, Følesansen (taktilsansen) sidder i hud og slimhinder, med den mærker vi os selv og omgivelserne, Stillingssansen (den kinæstetiske sans) sidder i sener, muskler og led. Den fortæller kroppen, hvad den skal gøre, baseret på informationer fra de 2 første sanser. Disse sanser udgør sammen med vores syn den samlede balance og dermed grundlaget for al bevægelse.

Det er afgørende for børns motoriske, psykosociale og tale/sprog udvikling, at de tre sanser fungerer godt. 

Sansemotorikken beskæftiger sig med, hvordan sanser og bevægelser gensidigt påvirker hinanden og stimulerer hjernen. Forskning viser at mange børn er understimuleret på deres sanser og har brug for et ekstra kærligt skub.

Sansemotorikken kan stimuleres ved træning af meget simple øvelser, som alle kan lave med deres børn.

I Anne og Mads Brodersens træningsmodel, sammenlignes hjernen med et træ: Hjernen skal fodres nedefra, så den kan vokse opadtil. Hvis rødderne ikke får vand, kan det ses på både barken og bladene. I teorien om grundmotorik går man aldrig ind og træner det barnet ikke kan, derfor vil sansemotorisk træning have fokus på at styrke barnets sansemotoriske forudsætninger for udvikling.

Mulige tegn hos børn med sansemotoriske vanskeligheder:

 • Meget svimle
 • Meget kildne
 • Reagerer kraftigt på andres berøring
 • Klodsede
 • Falder ofte
 • Bryder sig ikke om at gynge og svinge
 • Mangel på koncentration / uro i kroppen
 • Sidder uroligt, når det spiser
 • Ringe evne til at lege eller være med i andre sociale sammenhænge
 • Voldsom adfærd – slår, bider, sparker
 • Pjevsede og usikre i adfærd
 • Ulyst til at prøve nye ting
 • Forsinkede i udvikling.

Mange motoriske vanskeligheder kan trænes væk og barnets sanser bliver herved velstimulerede.