Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Fri for Mobberi

 

I Stevning Børnehus arbejder vi med Fri for Mobberi – et pædagogisk redskab der er udarbejdet af Mary Fonden
Det styrker børnenes trivsel og venskaber gennem samtale, leg, massage og rytmik.
  I Fri for Mobberi er der fokus på et trygt og rummeligt børnefællesskab med plads til alle
Fri for Mobberi udstyrer børnene med et sæt sociale spilleregler og redskaber, så de – efterhånden – også selv kan være med til at håndtere udelukkelser og mobning. Både hvis det overgår dem selv, eller hvis de ser, at et andet barn er i knibe.

Ambitionen med Fri for Mobberi er

  • at børnefællesskabet er præget af tolerance og respekt
  • at skabe en kultur, hvor børn viser omsorg for hinanden
  • at børnene lærer at reagerer på drillerier og mobning
  • at aktivere de mange passive tilskuere til mobning og give dem modet til at gribe ind og forsvare kammerater.

En kuffert med pædagogiske redskaber

Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske materialer – herunder et rytmik- og massageprogram, maskotten Bamseven, samtaletavler og bøger – så værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod leges og tales ind i børnenes hverdag.

Bamseven

Alle børn få en Bamseven, Fri for Mobberis maskot, der symboliserer tryghed og venskab, når de begynder i børnehave. Den skal minde børnene om at passe godt på hinanden og at være en god kammerat. 
   

Vil I vider mere om Fri for Mobberi kan det ske på http://friformobberi.dk/

I finder også Fri for Mobberi på facebook.com/friformobberi og på Instagram @friformobberi