Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Værd at vide

Udstyr

Det kræver noget godt udstyr at klare dagen i en naturbørnehave - se under "Ny i børnehaven" hvad dit barn skal medbringe

Serviceniveau

I tilbydes samtaler:

 • Efter 3 måneder + evt. opfølgning på sprogvurdering og sprodlydsscreening
 • Midtvejs - Når jeres barn er ca. 4,2 år
 • Skolesamtale - 2 samtaler
 • Trivselsamtaler ved behov + mulighed for at forældre kan booke en tid via Nembarn
 • Samtaler ved behov

Billeddeling:

 • Vi deler billeder via Nembarn - oftest dagligt. pt. deles ca. 1800 billeder årligt - vores arkiv til børn der er gået ud rummer ca. 24.000 billeder
 • Gruppebilleder deles via  nemBarn

Informationsniveau

 • Løbende praktiske beskeder sendes via Nembarn som "opslag"
 • Løbende informationer og ugeplaner/aktivitetsplaner
 • Foldere om specifikke emner f.eks. motorik og sprog
 • Årsplan 
 • Julefolder om december måneds aktiviteter
 • Skolegruppe folder
 • Opslag via Facebook om dagligdags aktiviteter - 4-5 gange ugentligt
 • SMS beskeder ved behov

Frugtordning

 • Forældrerådet administrerer en frugtordning som koster 75 kr. i måneden

Madordning

 • Børnehaven er fritaget for det lovpligtige tilbud om madordning grundet køkkenfaciliteter. Alle børn medbringer madpakke

Ferielukning

 • Uge 29-31 - Der er feriebørnehave for tilmeldte børn

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan er hverdagen?

Hverdagen er meget alsidig - vi prøver at variere hverdagen så der er noget for alle. Vi er ikke så bundne af traditioner, vi tilpasser hverdagen efter børnenes lyst og behov.

Vi er ikke storforbrugere af beskæftigelsesmaterialer - men vi har alt der er nødvendigt og inddrager naturmaterialer så vidt det giver mening.

Vi laver hvert år en årsplan - den kan du bede om at få tilsendt pr. mail hvis du har lyst til at vide mere om årets gang

Er der meget vasketøj ?

Ja/nej - du behøver ikke vaske flyverdragt etc hver dag - bare det bliver tørret. De fleste vasker dragt en gang om ugen og tørrer dragten fra dag til dag. Dit barn får lov til at udfordre sig selv og være nysgerrig - det giver vasketøj dagligt men også et sundt og veltilfreds barn :-)

Er det langt at køre ?

Ja/nej - der er ca. 7 min, kørsel fra Nordborgvej til vores 3 stadepladser i skoven - men afhængig af hvor vi har stadeplads kan der være 10-15 min ekstra kørsel. Til gengæld er det hurtigere at aflevere da du ikke skal ind over en legeplads og ind i en bygning.

Er børnene altid ude ?

Nej - vi bruger vores skurvogne hver dag men ofte med en mindre gruppe børn så de oplever ro og tid til fordybelse.

Vi er selvfølgelig meget ude men alt vi har indenfor må tages med ud f.eks. spil og konstruktionslegetøj.

Hvad er fordelene ved en naturbørnehave ?

Vi synes selv der er mange fordele bl.a. roen og tid til det enkelte barn. Hverdagen er mindre hektisk og der er god mulighed for at dele børnene op i mindre grupper

Læs mere under "Hvorfor vælge en naturbørnehave" 

Kræver det meget udstyr ? 

Ja - vi kan godt indrømme at det kræver en del udstyr da der skal være min. 2 med af alt - så trives dit barn bedst og kan lege aktivt hele dagen. Mange forældre køber brugt eller køber sidste års modeller - det er lige så fint.

Må børnene medbringe eget legetøj

Nej - vi er en "legetøj hjemmefra" fri børnehave da vi oplever det fungerer bedst - vi undgår konflikter omkring eget legetøj samt at børnene "køber" hinandens opmærksomhed med legetøjet

Kan mit barn sove til middag

Ja - vi har madrasser og soveposer. Børnene sover ca. 2 timer

Har børnehaven en kostpolitik

Ja - vi kalder det en "Politik for maddannelse". Den er meget bredt formuleret da vi anser børnenes madpakker som forældrenes eget valg