Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Ny i børnehaven

 Skal dit barn starte.......

...Så finder du alle relevante informationer her på hjemmeisden

Det du skal læse igennem inden opstart er:

  • Tips til en god opstart
  • Forventninger til forældresamarbejde
  • Det skal dit barn medbringe dagligt
  • Praktiske informationer og sikkerhedsforhold
  • Frugtordning (fra forældrerådet)

Du kan også vælge at orientere dig om den pædagigiske del af Nørreskovens Naturbørnehave under "Det pædagogiske" 

Efter opstart kommer al information via nemBarn f.eks. ugeplaner og relevante informationer.

Ved opstart skal du udfylde dit barns kartotekskort via nemBarn.

Når vi får besked.....

I vil sammen med Jeres barns dagplejer blive tilbudt et overdragelsesmøde. Til mødet kan I og daplejeren fortælle om Jeres barn. Vi har også nogle spørgsmål i det vi gerne vil kunne tage godt imod Jeres barn og sikre en god og tryg start i børnehave

I bliver tilkoblet vores digitale informationssystem nemBarn - her modtager I løbende informatuoner om jeres barns hverdag 

Når I får besked......

Så snart Jeres plads er bekræftet må I gerne ringe og aftal et besøg - I er velkomne alle de gange I har tid og lyst inden Jeres barns opstart.

Vi kan kontaktes på 27 52 32 12  

En tryg start

Nogen børnehaver har en kontaktvoksen tilknyttet hvert barn - samme system bruger vi ikke. Vi bruger begrebet tovholder idét personalet hver især specialiserer sig indenfor bestemte områder

Alt afhængig af det enkelte barns behov allokerer vi de rette ressourcer dvs. den rigtige pædagog til den rigtige situation.

Når Jeres barn starter tildeler vi en "modtagervoksen" som står for alt det praktiske. I hverdagen er vi alle 5 med til at sikre at Jeres barn får en tryg og god opstart. Dog vil yngstegruppen have en voksen tilknyttet som i hverdagen er lidt mere sammen med de yngste i strukturerede aktiviteter f.eks. gåture eller sanglege

I hverdagen er vi alle 5 sammen med alle børn - I kan trygt spørge ind til Jeres barns hverdag hos alle voksne

Efter 3 måneder...

Efter Jeres barns første 3 måneder får I tilbudt en Opstartssamtale. Samtalens formål er at evaluere på Jeres barns første tid samt det indtryk I har fået af vores børnehave. Inden samtalen får I et spørgeskema tilsendt

Til samtalen gennemgår vi også Jeres barns sprogvurdering samt sproglydsscreening

 

 

Nembarn - logon

Du skal bruge Nem ID for at logge på Nembarn førtse gang. Herefter laver du dit eget password. Du kan logge på 1 måned før opstart*

Når dit barn tikobles nemBarn kan du se få opslag. Du kan altid se "Faste informationer fra børnehaven" som er en samlet opslagstavle hvor du gennem dit barns børnehavetid kan søge information

Log på via nembarn.sonderborgkommune.dk

* går dit barn i kommunal dagpleje har du kun delvis adgang. Forældre med børn fra privat børnepasser har fuld adgang