Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Sol og trafikpolitik

 

Bilag
Solpolitikken tager udgangspunkt i Kræftens bekæmpelses solpolitik
Trafikpolitikken er med til at skabe fælles rammer for trafiksikkerheden, så vi sikrer at alle børn i Stevning Børnehus får gode forudsætninger for at færdes sikkert i trafikken.