Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

 

EN DAGLIGDAG I STEVNING BØRNEHUS

Dagligdagen er afhængig af årstiden, i sommerhalvåret er vi meget på legepladsen.

Kl. 06.20

Børnehaven åbner.

Modtagelse af børn: Nogen får hjælp til at sige farvel til mor/far og til at komme i gang med at lege, andre skal blot sidde på skødet hos den voks­ne. Vi forsøger at tage ud­gangs­punkt i, hvad de enkelte børn og for­ældre har brug for. Der kan vinkes i køkkenet.

Herefter        

Børnene kan fordele sig i de rum, som personalet åbner op for.

Kl. 09.30                

Forskellige akti­vite­ter med børnene.                                  

Ca. kl. 10.45   

Børnene går på toilettet.

Kl. 10.45                                     

Der holdes samlingsstund og spises frokost i grupperummene.

I vinterhalvåret er der fællessamlingsstund om fredagen i multisalen for alle kl. 10.45.

 

Ca. kl. 12.00-13.30

Sovebørnene sover til middag.                                                  

De øvrige børn leger udenfor på legepladsen.                                       

Det er også i denne periode personalet skiftes til at holde pauser.                   

Kl. 13.30               

Oprydning på legeplads, sovebørn tages op.

Ca. kl. 13.45-14.15            

Alle børn vasker hænder og spiser derefter eftermiddagsmad.                         

Børnene fordeler sig igen i hele huset eller på legepladsen.

Ca. kl. 16.00                                                                            

Vi hjælpes ad med at rydde op. Vi vil gerne have at børne­ne rydder op, inden de går hjem.

Kl. 16.30                                  

Lukker børnehaven. Fredag dog kl. 15.40.