Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Stadepladser

Nørreskovens Naturbørnehave er mobil – det vil sige at den opholder sig 2 til 3 måneder på samme stadeplads, hvorefter den flyttes. Det er en turnus mellem 4 pladser. Der er fastlagt 3 stadepladser i Nørreskoven samt en ved Sjellerupskov. Stadepladserne er:

  • Ved Melved

  • Ved Voldsted

  • Ved Sjellerup Grusvej

  • Ved Holmvej, Sjellerupskov

Stadepladserne er meget forskellige og indbyder til mangeartede lege og aktiviteter. 

 

 

Nørreskoven på Als

Nørreskoven er en af Danmarks længste kystskove. Den strækker sig næsten 9 km langs havet. Skoven ligger på næringsrig jordbund i et kuperet terræn, og træerne, der mest er bøgetræer, bliver usædvanligt høje og flotte.