Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Hvorfor vælge en naturbørnehave?

Et dansk Ph. D studie konkluderer at børn som færdes meget ude bl.a. kendetegnes ved:

 • En bedre koncentrationsevne
 • En bedre grovmotorik bl.a. en bedre balance og smidighed
 • En bedre sundhedstilstand bl.a. et lavere sygefravær
 • Et bedre sprog
 • En god fantasi - god til at finde på lege
 • En udviklet social kompetence 

I artiklen "Hvordan begrundes pædagogisk arbejde i naturen" af Niels Ejbye-Ernst, Cand. pæd., VIA UC, Pædagoguddannelsen JYDSK, konkluderes det at børnenes hverdag kendetegnes ved:

 • Færre konflikter
 • Rolige børn
 • Koncentrerede børn
 • Børn der fordyber sig
 • Børn der leger lange lege
 • Børn der forvandles fra at være urolige til at være rolige

Hvad kan vi tilbyde?

 • Garanti for frisk luft hver dag
 • En børnehave der vægter medbestemmelse
 • Tid til nærvær og fordybelse
 • En hverdag hvor børnene får tid og rum til leg i naturen
 • En alsidig og udfordrende hverdag med ture ud i skoven
 • Aktiviteter med udgangspunkt i naturens materialer og naturens muligheder
 • En hverdag der imødekommer børnenes behov og interesser
 • 4 engagerede voksne
 • 70 % pædagogisk personale 
 • Et højt informationsniveau
 • I 2013 gennemførte vi en brugerundersøgelse med 41 spørgsmål hvor forældrene vurderede udsagn på en skala fra 1-5 hvor 5 tilkendegav tilfredshed. Den gennemsnitlige score blev 4,7 hvilket indikerer en høj brugertilfredshed
 • I 2016 gennemførte vi en brugerundersøgelse med 16 spørgsmål hvor forældrene vurderede udsagn på en skala fra 1-5 hvor 5 tilkendegav tilfredshed. Den gennemsnitlige score blev 4,5 hvilket indikerer en høj brugertilfredshed

 

Optagelse

Optagelse kan ske via Sønderborg Kommunes selvbetjeningsløsning - Dette kræver NEM ID.

Hjælp til optagelse

Vi er en del af Als Nord

Besøg os

Er du interesseret i at dit barn skal gå i Nørreskovens Naturbørnehave, så ring og få en aftale om at besøge os. Vi kan vise dig vores aktuelle stadeplads og fortælle om vores børnehave.

Vi træffes på tlf. 27 52 32 12

Billeder

Vi vægter at publicere billeder fra hverdagen - typisk mellem 200 - 350 hver måned. Se billederne via Nembarn

Billederne giver et indblik i børnenes hverdag

Pga. regler er det ikke muligt at offentliggøre billeder til andre end forældre