Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Hvorfor vælge en naturbørnehave?

Der er mange bevæggrunde til, at vælge en naturbørnehave. Først og fremmest bør du vurdere om dit barn er et "udebarn" dvs. nyder at være ude og lege i naturen. Desuden skal du gøre op med dig selv om:

 • Du kan sige ja til de samarbejdsforventninger vi har skitseret under "Ny i børnehaven". Nørreskovens Naturbørnehave er en børnehave hvor fællesskab, karakterdannelse, leg, trivsel og læring vægtes højt. Vi ønsker at skabe et trygt og udviklende miljø for alle børn, og da er din rolle som forældre meget vigtig. Overvej derfor om vores værdier, arbejdsformer mv. stemmer overens med dine forventninger til en børnehave
 • Du ønsker det ekstra arbejde der er ift. tøjvask og indkøb af udstyr. Dit barns trivsel er afgørende afhængig af de rammer du selv skaber gennem rigtig påklædning og udstyr. Vi er derfor meget specifikke til krav ift. det udstyr dit barn skal medbringe
 • Du kan se dit barn trives i den pædagogik vi skitserer under "Det pædagogiske". Samt at du som forældre kan støtte op omkring vores mål for børnene, samt det arbejde der følger med ift at støtte op omkring sit barns børnehaveliv og læring derhjemme

Dernæst kan du finde inspiration nedenfor, hvor væsentlige pointer ift. udeliv/naturbørnehave skitseres:

Artikel: Natur styrker børns koncentration

Artikel som konkluderer at Det er overordentligt godt, fordi det er påvist, at børn der leger meget i naturen eller i naturlige omgivelser bliver bedre motorisk, er mindre syge og har en bedre udvikling i forhold til indlæring, opmærksomhed, kropsforståelse og fantasi. Der er altså både fysiske, psykiske og sundhedsmæssige fordele ved at være ude

I artiklen "Hvordan begrundes pædagogisk arbejde i naturen" af Niels Ejbye-Ernst, Cand. pæd., VIA UC, Pædagoguddannelsen JYDSK, konkluderes det at børnenes hverdag kendetegnes ved:

 • Færre konflikter
 • Rolige børn
 • Koncentrerede børn
 • Børn der fordyber sig
 • Børn der leger lange lege
 • Børn der forvandles fra at være urolige til at være rolige

Hvad kan vi tilbyde?

 • Garanti for frisk luft hver dag
 • En børnehave hvor dannelse er i højsæde - vi har ambitioner på børnenes vegne
 • En børnehave hvor forældresamarbejde vægtes højt
 • En lille børnehave med plads til forældredialog
 • En børnehave med klare pædagogiske værdier
 • En børnehave der vægter medbestemmelse
 • Tid til nærvær og fordybelse
 • En hverdag hvor børnene får tid og rum til leg i naturen
 • En alsidig og udfordrende hverdag med ture ud i skoven
 • Aktiviteter med udgangspunkt i naturens materialer og naturens muligheder
 • En hverdag der imødekommer børnenes behov og interesser
 • 4 engagerede voksne
 • 80 % pædagogisk personale 
 • Et højt informationsniveau
 • Udvidet åbningstid

 

Optagelse

Optagelse kan ske via Sønderborg Kommunes selvbetjeningsløsning - Dette kræver NEM ID.

Hjælp til optagelse

Vi er en del af Als Nord

Besøg os

Er du interesseret i at dit barn skal gå i Nørreskovens Naturbørnehave, så ring og få en aftale om at besøge os. Vi kan vise dig vores aktuelle stadeplads og fortælle om vores børnehave.

Vi træffes på tlf. 27 52 32 12

Billeder

Vi vægter at publicere billeder fra hverdagen - typisk mellem 50 - 150 hver måned. Se billederne via nemBarn

Billederne giver et indblik i børnenes hverdag

Pga. regler er det ikke muligt at offentliggøre billeder til andre end forældre