Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Dagligdagen

Vi tilbyder en alsidig hverdag præget af et højt aktivitetsniveau. Der er som regel altid en aktivitet hver dag fx gåture i skoven, båltænding, bagning eller kreative aktiviteter. Hverdagen tager udgangspunkt i børnegruppens behov f.eks. særlige indsatser ift. motorik eller sprog

Årstidernes særpræg er med til at skabe en aktiv hverdag hvor både fælles oplevelser og individuelle behov imødekommes.

Struktur

Vi arbejder udfra forskellige strukturer i løbet af året, afhængig af børnenes behov og børnegruppens aldersmæssige spredning. Året er struktureret i en årsplan.

Vi arbejder med ad hoc gruppeopdeling - efter alder eller behov. Der er ikke egentlige "stuer" men vi arbejder med aldersinddeling med termene Yngstegruppen, Mellemgruppen og Skolegruppen

Dagens gang

06.00-9.00:

Vi tager imod børn. Børnene kan spise deres medbragte morgenmad. Vi starter dagen med rolige aktiviteter, og som flere børn og voksne møder ind fordeler vi os i de 3 vogne eller går udenfor

 

9.00-11.30:

Vi laver aktiviteter. Aktiviteterne er forskellige – både planlagte og spontane for at give børnene rum til medbestemmelse. Til tider er børnene delt op i grupper, andre gange vælger børnene frivilligt hvad de vil. 

Op ad formiddagen kan børnene spise fra madpakken når de vil. Vi samles alle til frokost når det passer indmed aktiviteterne afvikling samt børnenes sult. Når vi er på tur tager vi ofte madpakker med

 

11.30-13.30:

De mindste børn har mulighed for at sove - Andre børn kan lege frit eller deltage i aktiviteter.

13.30–14.15

Eftermiddagsmåltid - børnene spiser fra deres medbragte frugtkasse.

14.15-16:00

Fri leg eller aktiviteter. Personalet rydder let op

Hvis jeres barn er sulten kan det spise det sidste fra madkassen/frugtkassen

16:45

Børnehaven lukker (fredag kl. 16.10)

Børn i udsatte positioner

Vi vægter også at enkelte børns behov tilgodeses ved at vi laver aktiviteter i mindre grupper eller 1-1. Dette gøres i løbet af dagen når barnet er motiveret til at deltage. 

Eksempel på behov vi imødekommer: 
 • Børn med behov for særlig motorisk stimulering
 • Børn med talevanskeligheder
 • Børn med sociale vanskeligheder

 

Traditioner

Nørreskovens Naturbørnehave har flere årligt tilbagevendende traditioner

 • Børnehavens fødselsdag
 • Sommerfest
 • Udflugter
 • Valg til forældreråd
 • Besøg på brandstationen
 • Besøgsdag
 • Projektforløb
 • Besøg på Elstrup Mølle
 • Pakkekalender
 • Maddage

Månedsbrev

Hver måned kommer der et lille brev via nemBarn

Her skitserer vi vigtige datoer for den kommende måned

Vi informerer også om deadlines og giver praktiske informationer for den kommende tid